Anasayfa
21 Temmuz 2024, Pazar
English (UK)

Oda Sicil Servisi

 • Odamıza gelen giden evrak kayıt defterlerini kayıt yaparak ilgililere ulaştırmak.
 •  Her ayın 5'i ve 25'inde Oda Meclisi tarafından belirlenen Toptan ve Perakende tüketici fiyat endekslerini tutmak, dosyalamak ve oda web sayfasında yayımlanmasını sağlamak.
 •  Servislerden gelen faks duyuru İsteklerini yerine getirmek.
 •  Odamıza gelen telefonlara cevap verilerek servislere yönlendirilmesini sağlamak
 •  Odamıza elektronik posta yoluyla gelen yazıları Genel Sekretere ulaştırmak
 •  Üyelere duyuruları e-posta faks yoluyla bildirmek,
 •  Servilerden gelecek yazı yazma taleplerini yerine getirmek,
 •  Web sayfasının güncelleştirilmesini ve diğer aktivitelerini yerine getirmek,
 •  Oda muamelat memurunun olmadığı durumlarda Oda Sicil Memuru sorumludur.
 •  Üyelerin durumlarında meydana gelen değişiklikleri sürekli izlemek ve bu değişiklikleri Genel Sekreterin onayı ile işlemek
 •  Odaya kayıt için gelen üyeler için işyerinde kayıt tespit formunu doldurarak Genel Sekretere sunmak
 •  Üyelik kayıtlarını silinmesi için başvuran üyelerin terkin araştırmasını yapmak işyerine giderek tespit tutanağı yapmak, genel sekretere sunmak
 •  TOBB'den gelen dış ticaretle ilgili haberleri üyelerimize faks veya e-posta yoluyla duyurmak,
 •  Oda üyesi firmaların yetkilileri e ortakların yapacakları uluslar arası ticari seyahetler için, pasaport ve vize başvurularını takip etmek
 •  Yurtdışından gelen üyelerimizin ürünlerine yönelik ma! taleplerini lespit ederek değerlendirmek ve üyelerimize faks ve e-posta yoluyla duyurmak,
 •  Yurt içi ve yurt dışı fuar duyurularını üyelerimize duyurmak, katılımın sağlamak, «
 •  Rayiç fiyat odamızdan yazılı talep edilmesi halinde en az 3 firmadan alınarak ortalaması veya birbirine en yakın değerler dikkate alınarak tespit edilir. Ayrıca bu alınan fiyatlar sınıflandırılarak dosyalanır. Gerekirse elektronik ortamda tutulur.
 •  Odamıza kayıtlı üyelerin dışarıdaki tahsilat işlemlerini gerçekleştirmek ve bu tahsilatların bilgisayar ortamına işlenmesi
 • Oda Muamelat Yönetmeliği Hükümlerine göre, muamelat işlemlerini gerçekleştirmek.