Anasayfa
29 Eylül 2023, Cuma
English (UK)

Nasıl İhracatçı Olunur

Sayın Üyemiz;

İhracatçılar Birliği'ne üye olan,
Ticaret, Sanayi, Esnaf ve Sanatkârlar odalarından herhangi birine kayıtlı olan,  vergi numarasına sahip her gerçek ve tüzel kişi yasal olarak ihracat yapabilir.

İhracatçı Birliği'ne üye olmak isteyen tacirler aşağıdaki belgeler ile birlikte herhangi bir İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne veya İrtibat Büroları'na başvurabilirler.

1.Tek Vergi Numarasına ilişkin vergi dairesi vergi mükellefiyet yazısı.
2.İmza sirküleri fotokopisi
3.Taahhütname
    •Gerçek ve tüzel kişi tacirler için; Ana sözleşme örneği veya kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi
    •Esnaf ve Sanatkârlar için; Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Odası'ndan alınan esnaf sicil numarası ile üretim 
     faaliyetinde bulunduğunu gösterir "Faaliyet Belgesi"
    •Ortak girişim ve konsorsiyumlar için durumlarını bildirir ortaklık sözleşmesi


İhracat prosedürlerine ilişkin ilişkin detaylı bilgiye ulaşmak için lütfen tıklayınız.