Anasayfa
19 Mayıs 2024, Pazar
English (UK)

Bilgi Edinme Formu

Bilgi Edinme Hakkı
24 Ekim 2003 tarih ve 25269 sayılı T.C. Resmi Gazetesi'nde yayınlanan 4982 kanun numaralı "Bilgi Edinme Hakkı Kanunu" 24 Nisan 2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanunun uygulanmasına yönelik 2004/7189 numaralı "Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" ise 27 Nisan 2004 tarih ve 25445 sayılı T.C. Resmi Gazetesi'nde yayımlanmıştır.
Mevzuatlarda belirtilen kapsam ve koşullar dahilinde Odamız ile ilgili konularda bilgi edinmek için Bilgi Edinme Birimi'ne yazılı olarak veya elektronik ortamda müracaat edebilirsiniz. 

Bilgi Edinme Kanunu

Bilgi Edinme Hakkı Yönetmeliği

BAŞVURU FORMU
24 Ekim 2003 tarih ve 25269 sayılı T.C. Resmi Gazetesi'nde yayınlanan "Bilgi Edinme Hakkı Kanunu" ile 27 Nisan 2004 tarih ve 25445 sayılı T.C. Resmi Gazetesi'nde yayınlanan "Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" gereğince elektronik posta ve faks yoluyla yapılacak gerçek ve tüzel kişilerin başvurularında formların doldurulması zorunludur. 
Eksiksiz olarak doldurulan formların, Bilgi Edinme Birimi'ne ait aşağıdaki e-posta adresine veya faks numarasına gönderilmesi gerekmektedir. 

FORMU İÇİN TIKLAYIN:   Gerçek Kişiler İçin - Tüzel Kişiler için

BİLGİ EDİNME BİRİMİ İRTİBAT BİLGİLERİ

Karapınar Ticaret ve Sanayi Odası

Oda Sicil Servisi

Adres   : Hankapı Mah.Okullar Cad.Yeni Belediye İş Hanı Kat:2 No:51
Faks     : 0 (332) 755 72 20
E-Posta: karapinartso@tobb.org.tr