Anasayfa
21 Temmuz 2024, Pazar
English (UK)

Hakiki Şahıslar

GERÇEK KİŞİ (ŞAHIS) KURULUŞ (YENİ KAYIT)

 

1. MERSİS Başvurusu https://mersis.gtb.gov.tr/

2. Hakiki Şahıs Dilekçesi
3. Ticaret Sicili Müdürlüklerince düzenlenmiş imza beyannamesi. ( 2 Adet )
4. Vergi levhası veya yoklama tutanağı aslı
5. Yevmiye defterinin noter onay sayfasından 1 adet fotokopi

Vekaletname ile yapılan başvurularda vekaletname aslı Müdürlüğümüzce alınmaktadır. Şahıs kendisi başvurursa imza

beyannamesine gerek yoktur.

5362 Sayılı yasaya istinaden Ticaret Siciline ve Ticaret Odasına sadece bilanço esasına göre defter tutan

hakiki şahıslar kayıt olabilir.

 

GERÇEK KİŞİ (ŞAHIS) ŞUBE AÇILIŞI

 

1. MERSİS Başvurusu https://mersis.gtb.gov.tr/

2. Hakiki Şahıs Dilekçesi
3. Şube Unvanına göre Ticaret Sicili Müdürlüklerince düzenlenmiş imza beyannamesi. ( 2 Adet )
4. Merkezin Vergi levhası fotokopisi ( 2 Adet )
5. Şubenin yoklama tutanağı ( Aslı )
6. Merkezin bağlı bulunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğünden 120. Madde Belgesi
7. Merkezin bağlı bulunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğündeki dosyasında mevcut ticaret sicili gazetelerinin tasdikli fotokopisi( 1 Adet )

 

GERÇEK KİŞİ (ŞAHIS) MERKEZ NAKLİ

 

1. Hakiki Şahıs Dilekçesi
2. Merkezin bağlı bulunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğünden 111. Madde Belgesi
3. Merkezin bağlı bulunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğündeki dosyasında mevcut ticaret sicili gazetelerinin tasdikli fotokopisi ( 1 adet )
4. Yoklama Tutanağı ( Asıl )

Not: Vekaletname ile yapılan başvurularda vekaletname aslı Müdürlüğümüzce alınmaktadır.

 

GERÇEK KİŞİ (ŞAHIS) DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ

 

1. Dilekçe ( 1 adet )
2. Unvan değişikliği mevcut ise; Ticaret Sicili Müdürlüklerince düzenlenmiş imza beyannamesi. ( 2 adet )
3. Adres değişikliği ise; vergi levhası fotokopisi
 

 

GERÇEK KİŞİ (ŞAHIS) ACENTELİK TESCİLİ

 

1. Dilekçe ( 1 Adet )
2. Acentelik Vekaletnamesi ( 1 Adet Noter onaylı )

 

GERÇEK KİŞİ (ŞAHIS) ACENTELİK FESHİ

 

1. Dilekçe ( 1 Adet )
2. Acentelik Fesihnamesi ( 1 Adet Noter onaylı )
 

 

GERÇEK KİŞİ (ŞAHIS) TERKİN

 

1. Dilekçe ( 1 Adet )
2. Vergi dairesi kaydının terkin olduğunu gösterir yazı.

NOT: Vefat nedeniyle kapanış talebinde veraset ilamı veya mirasçılık belgesi eklenmeli, dilekçe ve mal beyanı varislerden biri tarafından imzalanmalıdır. Veraset ilamı ve mirasçılık belgesi asıl veya onaylı suret olmalıdır.