Anasayfa
21 Temmuz 2024, Pazar
English (UK)

Genel Sekreterlik

YETKİ VE SORUMLULUKLAR
A.    Yasal Sorumlulukları
1.    “TOBB Genel Sekreter Yönetmeliği”nde tanımlanmış olan görevleri yerine getirmekten sorumludur.
 

B.    Sistem Sorumlulukları
1.    Oda Kalite Yönetim Sistemi gereği oluşturulmuş standart şartlarına uygun faaliyetleri kendi sorumluluk alanında denetlemek ve sistemde gördüğü eksiklikleri üst yönetime rapor etmek, 
2.    Kalite Yönetim Sistemi istekleri doğrultusunda gerekli proseslerin oluşturulması, uygulanması, işlerliğinin kontrolü, güncel tutulması, denetimi ve sürekli iyileştirilmesine katkıda bulunmak,
3.    Odada müşteri (Üye) odaklılık bilincinin yaygınlaştırılmasını sağlamak ve gerekli çalışmaları koordine etmek,
4.    Odanın sunduğu hizmetlerde uygunsuzluk nedenlerinin sistematik analizinde katkı sağlamak,
5.    Odanın kalite hedeflerinin gerçekleşmesini takip etmek,
6.    Üye problemlerinin çözülmesini sağlamak ve nedenlerinin ortadan kaldırılması için gereken şartları saptamak,
7.    Üyelere ve odanın hizmet kapsamında tanımlanan kamuya sunulan hizmetlerde gerekli kontrolleri yapmak ve yaptırmak, hizmetin istenilen kalitede olmasını sağlamak,
8.    Yönetimin Gözden Geçirme faaliyetlerine katılmak, faaliyetler ile ilgili bilgi vermek,  
9.    Bölümü ile ilgili kalite kayıtlarının muhafaza edilmesini sağlamak, veri analizlerini yapmak ve üst yönetime sonuçları rapor etmekten sorumludur.

 

Adı Soyadı:

  Hakkı İnci

Görevi : Genel Sekreter
Telefon : 0-332-7551276 - 7552565
Faks : 0-332-7557220
Email : karapinartso@tobb.org.tr