Anasayfa
21 Temmuz 2024, Pazar
English (UK)

İnsan Kaynakları Politikası

  • Personelimizin; hak ve sorumluluklarını gözeterek, iş kanunu başta olmak üzere diğer yasal mevzuatlara uygun hareket etmek,
  • Personel seçimini; Adil ve hiçbir ayrımcılığa fırsat vermeden objektif kriterlere göre yapmak dil,din,ırk,cinsiyet,renk dini inanış ayrımı gözetmemek.
  • Odamızın kaynakları ölçüsünde, kadro cetvelinde belirtilen ve yeterli sayıda personel istihdam ederek, çalışanlarımızın hizmet içi eğitimlerle bilgi ve becerilerini artırarak mesleki ve kşisel anlamda sürekli gelişimini sağlamak.
  • Oda personelinin çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesini sağlamak.
  • Oda personelinin moralini yüksek tutmak ve motivasyonunu sağlamak için başarılı personeli ödüllendirmek.

Mustafa Kemal SÖZEN

Yönetim Kurulu Başkanı