Anasayfa
21 Temmuz 2024, Pazar
English (UK)

İş Makinası Tescili

Trafikte kaydı olmayan özel veya tüzel kişilere ait iş makinelerinin Karayolları Trafik Kanunu’na göre tescilinin yapılması, seferberlik ve savaş hali hazırlıkları çalışmalarına esas olması, yurt savunması ile ilgili olarak ülke içindeki mevcut iş makinelerinin potansiyelinin belirlenmesi ve devamlı olarak izlenmesi amacıyla Odamızda iş makineleri tescili işlemleri yapılmaktadır.

İş makinelerinin tescil edilmesi için istenen belgeler şunlardır:

·         Odaya hitaben yazılmış iş makinesinin tescilini talep eden dilekçe

  • İş makinesine sahiplik belgesi
  • Fatura (İş makinesi ithal edilmiş ise faturaya ek olarak gümrük giriş beyannamesi ve gümrük vergisinin ödendiğine dair makbuz.)
  • Noter satış senedi,
  • Veraset ilamı veya mahkemeden alınacak sahiplik belgesi,

(yukarıda belirtilen belgelerden herhangi birinin aslı veya noter tasdikli sureti) gerekmektedir.

·         Makine üzerinde tadilat yapılmış ise, bu tadilatı yapan firmanın faturası ile firmaca hazırlanmış ve İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüklerince onaylanmış tadilat projesi,

·         Teknik belge (Varsa makineye ait teknik belge istenir, yoksa belirtilen Teknik belge bilgileri eksiksiz olarak yazılıp araç sahipleri tarafından kaşelenir ve imzalanır),

Ücrete tabi olan bu belgeler üyeye verilirken Oda Meclisi’nce belirlenen hizmet karşılığı bedel tahsil olunur.