Anasayfa
21 Haziran 2024, Cuma
English (UK)

SANAYİ SİCİL BELGESİ SAHİP FİRMALARA YILLIK İŞLETME CETVELİ DUYURUSU

Sayın Üyemiz,

İlçemizdeki Sanayi Sicil Belgesine sahip işletmelerin 2023 yılı faaliyetlerinin yer aldığı Yıllık İşletme Cetvellerini, 30 Nisan 2024  günü saat 24:00’a kadar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı web sayfasından veya e-devlet üzerinden Sanayi Sicil Bilgi Sistemine elektronik ortamda girmeleri gerekmektedir. 2023 yılı faaliyetlerinin yer aldığı Yıllık İşletme Cetvelini belirtilen tarihe kadar girmeyen işletmelere İdari Para Cezası 8.322,00 (sekizbinüçyüzyirmiiki) TL. uygulanacaktır.

 Sanayi Sicil Belgelerinin vize işlemleri 2 yılda bir yapılmakta olup, vize tarihi en son 2022 yılı ve belge tarihindeki gün-ay dikkate alınarak vize işlemleri için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı web sayfasından veya e-devlet üzerinden Sanayi Sicil Bilgi Sistemine elektronik ortamda girmeleri gerekmektedir. Vize işlemlerini yaptırmayan sanayi işletmelerinin Sanayi Sicil Belgeleri geçersiz sayılacağından, bu belge ile sağlanan haklardan yararlanamayacaklardır.

Ayrıca 6948 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereği işletmenin bilgilerinde değişiklik olması (adres, unvan, kapasite bilgisi değişikliği vb.) veya işletmenin kapatılması veya üretim faaliyetinin durdurulması ve iptal edilen belgenin yeniden aktifleştirilmesi durumunda 1 (bir) ay içinde Sanayi Sicil Belge Sistemi (SSBS) üzerinden gerekli değişikliklerin yapılarak İl Müdürlüğü’ne bildirilmesi gerekmektedir.

 Yine; 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun 1’inci maddesinde yapılan tanım ve Sanayi Sicil Tebliğinin 12’nci maddesinde belirtilen ürün sınıflaması esas alınarak işletmelerin sanayi siciline kayıt zorunluluğu bulunmaktadır. İşletmelerin üretime başlama tarihinden itibaren 2 ay içerisinde sanayi siciline kayıt olmaları gerekmektedir. Sanayi siciline tescilini yaptırmamış olan işyeri ve işletmeler için 2024 yılı içerisinde uygulanacak idari para ceza miktarı 8.322,00 sekizbinüçyüzyirmiiki) TL.dir.

Bakanlığımız bünyesinde 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 409/A maddesine istinaden Döner Sermaye İşletmesi kurulmuş olup, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 03.09.2021 tarihli ve 31587 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 01.01.2024 tarihinden itibaren alınacak ücretler aşağıdadır.

 

  • Sanayi Sicil Belgesi Başvuru Ücreti : 300 TL.
  • Sanayi Sicil Belgesi Vize Ücreti        : 300 TL.

(Mikro ölçekli işletmeler için)

  • Sanayi Sicil Belgesi Vize Ücreti        : 500TL.

(Küçük ölçekli işletmeler için)

  • Sanayi Sicil Belgesi Vize Ücreti        : 750 TL.

(Orta ölçekli işletmeler için)

  •  Sanayi Sicil Belgesi Vize Ücreti       : 1500 TL.

(Büyük ölçekli işletmeler için)

 

 

İlgilenen üyelerimize duyurulur.