Anasayfa
5 Temmuz 2022, Salı
English (UK)

KUYUM TİCARETİ MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ BAŞVURULARI HAKKINDA

14 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete ile yürürlüğe giren Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik ile kuyum ticareti yetki belgesi alma zorunluluğu getirilmişti.

14 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “KUYUM TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK” 6. Maddesinde

“Yetki belgesi verilmesinde aranan şartlar

MADDE 6 – (1) Kuyum işletmesine yetki belgesi verilebilmesi için;

  1. a) Meslek odasına kayıtlı olunması,
  2. b) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması ve yetki belgesi başvuru tarihi itibarıyla vergi dairesine vadesi geçmiş borcunun bulunmaması,
  3. c) Meslek odası ve vergi kayıtlarındaki iştigal konuları arasında kuyum ticareti faaliyetinin bulunması,
  4. ç) Kuyumcunun veya kuyum işletmesinin tam zamanlı çalışan en az bir personelinin ilgili ustalık belgesine veya Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olması gerekmektedir.

Mesleki Yeterlilik Kurumunun Mesleki Yeterlilik Belgesi alınması gereken mesleklerde vermiş olduğumuz belgelere Kuyumcu (Perakende) Seviye-4 Yeterlilik Belgesi’de eklenmiş olup Odamızca başvurular kabul edilmektedir.

Adayların hazırlaması gereken evraklar, başvuru formu, 2 adet vesikalık fotoğraf, 1 tane kimlik fotokopisi ve sınav ücretinin yattığına dair dekonttur.

Sınav ve belgelendirme ücreti 1.300 TL dir. Adayın 3 defa sınava girme hakkı vardır. Aday başarılı olduğunda 250 TL ( 2022 yılında belge ücreti MYK tarafından 250 TL olarak belirlenmiştir.) belge ücreti alınacaktır.

Adaylar yazılı ve uygulama olmak üzere 2 aşamadan sınava alınmaktadır. Yazılı sınav Odalarımız eğitim salonlarında, uygulama sınavları ise Kuyumcularda yapılabilmektedir