Anasayfa
7 Mart 2021, Pazar
English (UK)

KATSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA KEMAL SÖZEN TOBB EKONOMİ ŞÜRASINA KATILIM SAĞLADI.

Karapınar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Sözen, pandemi koşulları gereği (zom webinar) video konferans üzerinden gerçekleştirilen TOBB Ekonomi Şûrasına katılım sağladı. 18.11.2020 tarihinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde TOBB Başkanı Sayın; M.Rifat Hisarcıklıoğlu ev sahipliğinde Cumhurbaşkanı Sayın; Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya 365 Oda/Borsa Başkanlarının yanı sıra Genç ve Kadın Girişimci Kurulu üyeleride video konferans üzerinden katılım sağladı.

Ülkemiz genelinde ekonomi ile ilgili gelişmelerin görüşüldüğü, sorunların ve çözüm önerilerinin dile getirildiği TOBB Ekonomi Şûrasında Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa Kemal Sözen tarafından İlçemiz ve Bölgemizde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri aşağıdaki konu başlıkları altında iletilmiştir.

1-Konya kapalı havzasında yaşanan su sorunu;

 

Yeterli yağış alamayan Konya ovasında, tarımın gelişmesinin önündeki en büyük engel sudur. Ovaya su transferi KOP Bölgesi için son derece önemlidir. Konya kapalı havzasının özellikle kuzey ve doğu bölgelerine dış havzalardan su taşınarak bu bölgeler suya kavuşturulmalıdır. Bu husus bir devlet projesi olarak ele alınmalı ve uygulanmalıdır.

 

2-Finansmana erişim;

Üretici firmalarımıza daha uygun maliyetlerle yeni finans araçları geliştirilmelidir. Kredi Garanti Fonu ve KOSGEB destekli sunulan kaynak sağlama yöntemleri bütçeleri artırılarak devam ettirilmelidir. Çek vermede hassas davranılmalı, karşılıksız çeklerdeki teminat tutarı yüzde 100’e çıkarılmalıdır.

 

3-Tarımsal üretimde kullanılan elektrik, Mazot, Gübre bedelleri çok yüklü bir tarımsal üretim maliyeti yekûnu teşkil etmektedir. Büyükbaş hayvancılık adına, hem süt üreten işletmelerde hem de besi işletmelerinde ciddi karlılık problemleri yaşanmaktadır.

 

1-Tarımsal destekler desteğe konu yıldan önce açıklanmalıdır.

2-Üreticilerin yıldan yıla nasıl bir yol izleyeceğini belirten yıllara yaygın “ithalat politikası” oluşturulmalı ve bu politikaya uyum sağlanmalıdır.

3-Kaba Yem’de hileli üretimi teşvik eden “beyan sistemi” kaldırılmalıdır.

4-Mevcut hayvan varlığını ve bunların tüketimlerini ortaya koyarak ona göre ekim yapılmasını sağlayacak politikalar üretilmelidir.

5-Fiyat belirleyici aktörler (Ulusal Süt Konseyi, TMO gibi) fiyat istikrarsızlığı yaşandığı dönemde, piyasada etkin rol almalıdır.

6-Tarımda kullanılan enerji (elektrik, mazot) maliyetlerine destek verilmeli, verilen destekler arttırılmalıdır.