Anasayfa
23 Nisan 2024, Salı
English (UK)

YILLIK İŞLETME CETVELİ DUYURUSU HAKKINDA

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu'nun 5. maddesi gereğince, Bakanlığımız siciline kayıtlı sanayi işletmelerinin bir senelik faaliyetlerini takip eden yılın ilk dört ayı içerisinde (01.Ocak - 30.Nisan) Sanayi Sicil Bilgi Sistemine işlenmesini sağlamakla yükümlüdür.

Bu itibarla sicilimize kayıtlı sanayi işletmelerinin 2022 yılına ait Yıllık İşletme Cetveli bilgilerini elektronik ortamda "https://sanayisicil.sanayi.gov.tr" adresinden Sanayi Sicil Bilgi Sistemine girerek vermeleri ve “İL MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDER” butonu kullanılarak gönderme işleminin tamamlanması gerekmektedir. Gönderme işlemi tamamlanmaz ise Yıllık İşletme Cetveli verilmemiş sayılacaktır.

Bu yıl 30 Nisan günü resmi tatile denk geldiğinden 2022 yılına ait Yıllık İşletme Cetveli verme süresi 2 Mayıs 2023 Salı günü saat 24:00'e kadar uzatılacaktır. Yıllık İşletme Cetvellerinin yasal süresi içinde sistem girişini gerçekleştirmeyen işletmelere 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu'nun 9. maddesi gereğince İdari Para Cezası uygulanmaktadır.

Sistemden kaynaklanabilecek elektronik ortam arızaları, mali müşavir veya muhasebecilerin iş yoğunluğu vb. sebeplerle yaşanabilecek olası gecikmeleri göz önüne alarak, Yıllık İşletme Cetveli girişlerinin Nisan ayı sonlarına bırakılmadan eksiksiz gerçekleştirilmesi çok büyük önem taşımaktadır.