Anasayfa
21 Haziran 2024, Cuma
English (UK)

YILLIK İŞLETME CETVELİ

Sayın Üyemiz;

KONYA İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'nün odamıza göndermiş olduğu yazıda;

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun 1. maddesinde tanımı yapılan, üretim faaliyetleri ile iştigal eden işletmeler sanayi işletmesi sayılmaktadır. Bu işletmeler aynı kanunun 2. maddesi gereği üretime başladığı tarihten itibaren iki ay içerisinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tutulan sanayi sicil sistemine kayıt olması gerekmektedir.

Ayrıca Sanayi Sicil Belgesi sahibi olan sanayi işletmelerinin kanunun 5.maddesine göre, her yıl “1 Ocak - 30 Nisan” tarihleri arasında bir önceki yıla ait üretim bilgilerini içeren “Yıllık İşletme Cetveli” verme zorunluluğu bulunmaktadır.

Bilindiği üzere, sanayi sicil kayıt ve Yıllık İşletme Cetveli (YİC) bilgilerinin tutulduğu Sanayi Sicil Bilgi Sistemi sanayi işletmelerinin faaliyetlerinin güncel olarak izlenebildiği ülkemizin en önemli veri kaynağıdır. Veri toplama ve güncelleme uygulamalarının sürdürülebilir olması, veri kaynağına olan güveni arttıracağı gibi ülke ekonomisi ile ilgili karar mekanizmalarında bu kaynağın daha etkin kullanımı konusunda ortak bir görüş oluşmasına da katkı sağlayacaktır. Bu sebeple Yıllık İşletme Cetveli bilgilerinin zamanında ve doğru olarak girilmesi gerekmektir.

Geçmiş yıllarda işletmelerin kanunda tanınmış olan sürenin son gününde mükellefiyetlerini yerine getirmeye çalışmalarından dolayı Sanayi Sicil Bilgi Sisteminde yoğunluk oluştuğu gözlemlenmiştir. Bu nedenle, kalan sürenin sonunu beklemeden, sistemde oluşabilecek yoğunluktan etkilenmemek adına, son ayları beklemeden, Yıllık İşletme Cetvelini doldurmaları beklenmektedir.

2022 Dönemi Yıllık İşletme Cetvelinden itibaren geçerli olmak üzere Bakanlık tarafından YİC soru setinde çeşitli güncellemeler yapılmıştır. Buna göre;

 • “2022 Yıl Sonu İtibarıyla Bu Üretim Yerine Ait Mali Bilanço Değerinize Göre Uygun Ölçek Aralığı” ve “2022 Yıl Sonu İtibarıyla Bu Üretim Yerine Ait Mali Bilanço Değeri” soruları eklenerek işletmelerin mali bilanço değerleri alınmaya başlanmıştır. Yıllık mali bilanço toplamı şirketlerin yıllık olarak hazırladığı bilanço tablolarında yer alan aktifler toplamını yani şirketin mal varlığını ve alacaklarını ifade etmektedir. Dolayısıyla mali bilanço ile üretimden kaynaklı toplam satış hasılatı arasında doğrudan bir ilişki bulunmamaktadır.
 • Üretimden Kaynaklı Yıllık Net Satış Hasılatı, TL bazında yurtiçi ve yurtdışı satışların toplamını ifade etmektedir.
 • 2022 döneminden itibaren olmak üzere Yıllık Toplam Kapasite Kullanım Oranı “YKKO = [(Yıllık Toplam Çalışma Günü) / (Toplam İş Günü)] * [(Yıllık Ortalama Vardiya Ölçeği) / (Maksimum Vardiya Ölçeği)] * 100” formülü üzerinden hesaplanacaktır. Formülde yer alan tanımlar sistemde açıklanmış olup bu formül ile tesisin genel olarak ilgili yıldaki çalışma temposunun ölçülecektir.
 • “Çalışan Bilgisi” kısmına “Yıllık Toplam Çalışma Günü” ve “ … Yılı Ortalama Vardiya

  Ölçeği” soruları eklenmiştir. Bu sorular ile tesisin fiilen çalışma temposunun ölçülmesi amaçlanmaktadır.

 • Çalışan sayısı bölümü yeniden tasarlanmış, “Teknisyen” tipi çalışan eklenmiştir.
 • “Ar-Ge Bilgileri” kısmına ar-ge faaliyetlerinin yıllık bazda daha ayrıntılı olarak takip edilebilmesi amacıyla beyanname kısmındaki Ar-Ge bilgilerinde yer alan soruların bazıları bu kısımda da sorulmaktadır.
 • “Tüketilen Enerji” kısmındaki enerji türleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği (ENVER) portalı ile uyumlu olacak şekilde yeninden revize edilmiştir.
 • “Ürün Bilgisi Girişi” kısmında Yurtiçi Satış Bilgisi bölümünde “İhracat Kaydıyla Yurtiçi Satış Gerçekleştirildi Mi?” sorusu eklenmiş, evet seçilmesi durumunda miktarı ve değeri bilgilerinin alınması amaçlanmıştır. Bu sayede yurtdışı satış değerlerinin daha sağlıklı ve kapsayıcı olarak hesaplanması hedeflenmektedir.
 • YİC ekranına “Yatırım Bilgisi” bölümü eklenmiştir. Bu bölümde yer alan sorular ile işletmelerin ilgili dönemde varsa tesislerine yaptıkları ilave yatırımların takip edilmesi amaçlanmaktadır.
 • “Atık Maddeler” kısmında “2022 yılında bu tesiste atık oluşumu gerçekleşti mi?” sorusu eklenmiştir. Bu soru ile atık oluşumu gerçekleşmeyen tesislerin net olarak tespit edilmesi sağlanacaktır.
 • 30 Nisan 2023 tarihi sonuna kadar verilmesi zorunlu olan (30 Nisan 2023 tarihinin resmî tatil olması nedeniyle 2 Mayıs 2023 tarihine kadar) https://sanayisicil.sanayi.gov.tr/ sistemine Yıllık İşletme Cetveli bilgilerinin İl Müdürlüğüne gönder butonunu tıklamayanlara (5.252,00₺), Kanuna göre istenen bilgileri gerçeğe aykırı olarak bildiren işletmelere ilgili yasa gereği (10.504,00₺İdari Yaptırım (Para Cezası) Kararı uygulanacaktır.

  Ayrıca 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunun 2 ve 9. Maddelerine istinaden üretime başlama tarihinden itibaren 2 ay içinde, 4 ve 9. maddelerine istinaden adres, ürün, unvan, nevi değişikliği ile üretim faaliyetine son/ara verme halinde 1 ay içinde bildirmeyenlere 5.252,00₺ İdari Yaptırım (Para Cezası) Kararı uygulanmaktadır.

  Geçen yıl ilgili kanun maddelerine uymayan 421 sanayiciye 951.824 TL idari para cezası uygulanmıştır. Sanayi Sicil Belgesine sahip işletmelerin ceza mağduriyeti yaşamamaları gerektiğini, yıllık İşletme Cetvellerinizi zamanında vermeniz konusunda bilgilerinizi önemle rica ederiz.