Anasayfa
21 Temmuz 2024, Pazar
English (UK)

VERBİS'E KAYIT HAKKINDA DUYURU

Sayın Üyemiz ;

-Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin son tarihi 31.12.2021'dir.


-Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin son tarihi 31.12.2021'dir.

 VERBİS'E KAYIT LİNKİ: https://verbis.kvkk.gov.tr/

Bilgilerinize sunulur.