Anasayfa
28 Kasım 2021, Pazar
English (UK)

ÜCRETLENDİRME UYGULAMASINA TABİ PALSTİK POŞETLERDE YER ALACAK ÇEVRECİ SLOGANLAR VE SIFIR ATIK LOGOSU HK.

Değerli Üyemiz,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili yazısında, 22/12/2020 tarih ve 274510 sayılı Bakan Oluru ile Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda güncelleme yapıldığı hatırlatılmaktadır.

Bahse konu Usul ve Esaslar’ın 5. Maddesi 10. Fıkrasında yer alan; ”Ücrete tabi plastik poşetlerin bir yüzeyinde sadece Bakanlıkça belirlenen çevreci slogan ve Sıfır Atık Logosu bulunur, diğer yüzeylerde ise satış noktalarının marka ve logoları bulunabilir. Çevreci slogan ve Bakanlık Sıfır Atık Logosu Bakanlık web sayfasından temin edilen haliyle veya poşet rengine bağlı olarak görünür. Olması şartıyla tek renk olarak kullanılır.” Hükmü gereği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen çevreci sloganlar ve Sıfır Atık logosu https://cygm.csb.gov.tr/ adresi Duyurular kısmında yayımlanmıştır.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.

Ek:  Plastik Poşetlerde “Sıfır Atık Logosu” ve “Çevreci Slogan” Kullanım Kriterleri