Anasayfa
13 Aralık 2019, Cuma

Karapınar °C
English (UK)

Süre Uzatım İşlemleri Hakkında

SAYIN ÜYEMİZ

             

İlgi: TOBB’nin 24.01.2019 tarihli ve 34221550-045.99-884 sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Birliğimize intikal eden; 09.01.2019 tarihli ve 30650 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunuşuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesi uyarınca 2019 yılı için uygulanacak satış belgesi ve süre uzatım işlemi bedellerini içeren 17.01.2019 tarih ve 36612508-482.01.02-E.132625 sayılı yazı ekte gönderilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ek: Süre Uzatım İşlemleri