Anasayfa
22 Nisan 2019, Pazartesi

Karapınar 0.3°C
English (UK)

MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM KURUMLARI MEZUNLARININ İZLENMESİ 2017 YILI RAPORU VE ANKETİ

Mesleki ve Teknik Eğitim okul ve kurumlarında verilen eğitimin öğrencilere kazandırdığı mesleki yeterlilikler ile bu yeterliliklerin iş piyasasının taleplerine uygunluğunu, mezunların istihdamı ve yüksek öğretime yönelimi ile işletmelerin mesleki ve teknik eğitim veren okullardan beklentilerini tespit etmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri modülleri içerisinde yer alan e-mezun web sitesi (http://emezun.meb.gov.tr) aracılığı ile web tabanlı olarak "mezunların izlenmesi çalışması" yapılmaktadır.

Bu kapsamda e-mezun web sitesinde yayımlanan ve mezunlar ile mezunlara istihdam sağlayan işverenlere yönelik uygulanan anketler vasıtasıyla elde edilen verilere dayalı olarak "Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları Mezunlarının İzlenmesi 2017 yılı Raporu" hazırlanmıştır. Söz konusu rapora http://emezun.meb.gov.tr/EMEZUN5600.aspx bağlantısı ile ulaşılabilmektedir.   

e-mezun web sistesinde yayımlanan anketin konunun taraflarınca doldurulması bundan sonra yapılacak çalışmalara ışık tutacaktır.