Anasayfa
21 Haziran 2024, Cuma
English (UK)

İNŞAAT DEMİRİ İZLEME SİSTEMİ (İDİS)

İNŞAAT DEMİRİ İZLEME SİSTEMİ (İDİS)

 

16 Mart 2023 tarih ve 32134 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnşaat Demiri İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliği kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında inşaat sektöründeki belirli girdilerin (inşaat demiri, çimento, hazır beton ve benzeri) takibi ve elde edilen verilerin analiz edilmesi, vergi güvenliği yanında deprem kuşağında yer alan ülkemizde yapı güvenliğinin sağlanmasına katkı sunması ve bu çerçevede, öncelikli olarak inşaatta kullanılacak demirlerin üretim veya ithalatından 29/6 /2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda yer alan yapı müteahhidi dâhil teslimine kadar tüm aşamaları ile laboratuvar test süreçleri de dâhil olmak üzere takip edilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesi bu Tebliğin amaç ve kapsamını oluşturmaktadır.

 

Söz konusu Tebliğ ile İnşaat Demiri İzleme Sistemi’nin kurulması ve işletilmesi görevi Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne verilmiştir.

 

Adı geçen tebliğin geçici 1. maddesinde “İnşaat demiri üreten veya ithal edenler ile ihracatçı, toptancı, bayi, tüccar ve yapı müteahhitlerinin 01/01/2024 tarihinden önce İDİS'e geçmeleri zorunludur.” hükmü gereğince İnşaat Demiri İzleme Sistemi (İDİS) yazılımı tamamlanmış ve kayıt ekranları tüm paydaşlara açılmıştır. İnşaat Demir Üreticileri, İthalatçıları, Yapı Müteahhitleri, Bayiler, Tüccarlar ve Toptancıların İDİS Portalına kayıt yaptırarak 01.01.2024 tarihinde İDİS'e geçmeleri gerekmektedir.

 

İlgili üyelerimize duyurulur.

 

Detay: https://www.idis.gov.tr/