Anasayfa
6 Ağustos 2020, Perşembe
English (UK)

Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME)

Sayın Üyemiz,

TOBB’ den alınan yazıda; Avrupa Birliğinin, "İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME)" kapsamında, "Avrupa Girişimcilik Yetkinlik Çerçevesinin (EntreComp) Uygulamasına Destek" konulu proje teklif çağrısının yayınlandığı belirtilmektedir.

Söz konusu proje çağrısının amacının, eğitim ve öğretim sağlayıcıları, işletmeler ve diğer paydaşlar arasında işbirlikleri kurmak ve ortak çalışmalar yürütmek amacıyla kilit paydaşları (AB, ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde) biraraya getirmek olduğu belirtilmektedir.

Son başvuru tarihi 22 Ağustos  2019  olan   proje   teklif   çağrısına,   Avrupa Komisyonunun (https://ec.europa.eu/easme/en/cosme/cos-entrecomp-2018-3-01-support-implementation-entrepreneurship-competence-framework ) internet  sayfasından  ulaşılabileceği belirtilmektedir.

Küçük  ve  Orta  Ölçekli İşletmeleri Geliştirme  ve  Destekleme   İdaresi   Başkanlığı’nın   (KOSGEB),    programın  ulusal koordinasyonundan sorumlu kurumu olarak yetkilendirildiği belirtilmektedir.

Saygılarımızla.

KARAPINAR TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI